Về “Tĩnh”

Một nơi đủ cho mọi thứ vui buồn kể ra được

Một nơi mà bạn không cần lo lắng quá vì nhiều người đọc được hay không

“Tĩnh” sẽ giúp bạn an nhiên trong mọi thứ mà bạn suy nghĩ được

 

Advertisements