Tĩnh? Ừ từ thế mà ra!

Tĩnh?

Tĩnh trong đâu?

Tĩnh trong tâm hay tĩnh trong cảm giác?

Đời người lắm lúc cần chữ “Tĩnh” – Tĩnh trong mọi việc, mọi hoàn cảnh, mọi biến chất trong cuộc sống ồn ả này.

Và như thế, “Tĩnh” ra đời – ra đời trong lúc tâm đang động

“Tĩnh” hiện diện cho những thứ-rất-động

“Tĩnh” hiện thân cho lời nhắc nhở vì cuộc sống luôn phải chật vật – nên nhiều cái biến động lắm – nhưng biến thế thôi – “Tĩnh” sẽ giúp cho những cái “Động” ấy thành nơi trú ngụ, thành nơi mà nó muốn gào thét, muốn nói lên hết nỗi niềm… để “Tĩnh” rũ lòng mà bảo bọc nó, vỗ về nó, và cho “Động” đủ suy nghĩ như “Tĩnh”

Hôm nay, “Tĩnh” sẽ ra đời như thế nhé – ra đời khi “Động” đang rất loạn trong tâm

img_909503/03/2017

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s